Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Cauta

PROIECT

Concurs jude?ean de crea?ie MIHAI EMINESCU

Concursul de crea?ie literar? ?i artistic? MIHAI EMINESCU a fost nfiin?at n anul ?colar 2000-2001, cu ocazia celebr?rii Zilei ?colii Nr. 11 Mihai Eminescu din Pite?ti, la data de 15 IANUARIE, de c?tre un grup de ini?iativ? format din colectivul redac?ional al revistei ?colii ARIPI, reprezentat prin redactorii ndrum?tori: nv. Elena Marin, prof. Renata Alexe, prof. ?u?? Ionel, Prof, Elena Zavulovici, ing. Diana Camber, nv. Ion Nen, consilierul educativ din acea perioad?, nv. Grosu Sorina ?i d-nul colonel Alexandru Marin colaborator.

ncepnd cu anul ?colar 2003 concursului de crea?ie literar? ?i crea?ie artistic? i s-a al?turat ?i sec?iunea dedicat? fotografiei, la ini?iativa inst. Grosu Sorina, prof. Lavinia Or??anu ?i prof. Florescu Sebastian.

Scopul principal era acela de a stimula poten?ialul creativ ?i competitiv al elevilor ?colii, ceea ce a contribuit la ridicarea valorii artistice a revistei ARIPI, care a ob?inut Premiul I patru ani consecutiv n perioada 1999-2002 la Concursul Na?ional al Revistelor ?colare, n anul 2003 Premiul Laureat fiind luat de Suplimentul ?tiin?ific ALPHA, tot de la ?coala noastr?, pentru ca n perioada 2003-2008, Premiul Laureat s?-i revin? aceleia?i reviste ARIPI de la ?coala Nr. 11 Mihai Eminescu. n anul 2007, ambele reviste ale ?colii au ob?inut Premiul Laureat.

OBIECTIVE:

Valorificnd experien?a anterioar? cu privire la promovarea spiritului original, creativ ?i inovator ca principal criteriu de identitate na?ional?, ne propunem armonizarea sistemului propriu de valori al ?colii noastre cu cel promovat de c?tre ?colile cu care intr?m n rela?ie de parteneriat, sistem ce vizeaz?:

 • respectarea libert??ii de expresie pentru to?i;
 • dezvoltarea imagina?iei ?i a comunic?rii;
 • acceptarea variet??ii mijloacelor de popularizare a diversit??ii culturale;
 • cultivarea toleran?ei obiectiv al educ?rii n spiritul integr?rii europene.

DESCRIEREA PROIECTULUI CONCURS

Concursul const? n prezentarea unor crea?ii de poezie, proz?, eseu, dramaturgie, art? plastic? ?i fotografic?.

Selectarea lucr?rilor la nivelul fiec?rei ?coli participante se va face n luna noiembrie, iar trimiterea acestora pn? la data de 15 decembrie 2014 la sediul Eco-?colii Mihai Eminescu, Pite?ti. ntre 15 decembrie 2014 ?i 10 ianuarie 2015 se efectueaz? jurizarea n vederea select?rii celor mai bune lucr?ri (25% din participan?i) Aceste lucr?ri vor fi premiate cu ocazia Zilei ?colii pe 15 ianuarie 2015.

Confirmarea oficial? de participare a ?colilor la Concursul de Crea?ie Literar?, Plastic? ?i de Art? Fotografic?, edi?ia din anul ?colar 2014-2015, se va face prin trimiterea lucr?rilor de crea?ie literar? n plic nso?ite de fi?e de participare ?i plic autoadresat (format A4) la sediul Eco-?colii Gimnaziale Mihai Eminescu, Pite?ti cel mai trziu la data de 15 decembrie 2014.

Persoane de contact:

Sebastian Florescu 0740022089, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Lavinia Or??anu 0744336823, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

SEC?IUNILE CONCURSULUI

1. Crea?ie literar?

Pot participa to?i elevii care au crea?ii originale apar?innd urm?toarelor genuri literare:

 • liric: Poezie clasele I-IV: fiecare elev va prezenta 3 poezii (minim 12 versuri sau trei strofe);

clasele V-VIII: fiecare elev va prezenta 5 poezii (minim 12 versuri/3 strofe)

 • epic: proz?: schi??, povestire minim o pagin?, maximum 2 pagini:

clasele I-IV: 1 crea?ie/ elev;

clasele V-VIII: 3 crea?ii/ elev.

 • eseu: minim o jum?tate de pagin?, maximum o pagin?:

clasele I-IV: 1 eseu/ elev;

clasele V-VIII: 3 eseuri/elev.

 • dramatic: pies? de teatru, scenet? minimum 2 pagini, maximum 3 pagini:

clasele V-VIII: 1 crea?ie/elev.

2. Crea?ie plastic? (A4 pt. primar; A3 pt. gimnazial);

-clasele I-IV 3 lucr?ri plastice/ elev: o lucrare cu tematica operei eminesciene, un peisaj de iarn? ?i o lucrare cu tematic? ecologic? (apa, clima, p?mntul, litoralul, reciclarea de?eurilor, p?durea etc.);

- clasele V-VIII 5 lucr?ri plastice/ elev: 3 lucr?ri cu tematica operei eminesciene ?i peisaj de iarn? ?i 2 lucr?ri cu tematic? ecologic?.

Desenele vor fi aplicate pe suport din carton pentru a fi expuse. Lucr?rile vor fi realizate n acuarel?.

3. Art? fotografic? (pentru elevii claselor III-VIII) cu subsec?iunile:

a.Artistic - nso?it? de un motto maxim 3 lucr?ri de elev;

Lucr?rile vor fi aranjate de elevi, pe carton A3/A4, fiind nso?ite de motto. Fotografiile realizate de c?tre participan?i vor fi prezentate pe hrtie fotografic?, nemodificate prin diverse tehnici. Nu se accept? fotografii desc?rcate de pe internet.

b.Fotoreportaj - succesiune de fotografii nso?ite de un comentariu maxim 1 lucrare de elev/echipaj de maxim 3 elevi;

Fotoreportajul trebuie s? cuprind? fotografii comentate de la excursiile de cunoa?tere a mediului nconjur?tor ?i a obiectivelor turistice de interes cultural, istoric, arhitectonic, religios, urbanistic, desf??urate sub ndrumarea unui cadru didactic.

?inuta grafic? a lucr?rilor:

fiecare crea?ie literar? va fi scris? la un rnd, m?rimea fonturilor de 14, TNR;

desenele sau fotografiile vor fi aplicate pe suport din carton pentru a fi expuse;

lucr?rile vor fi depuse n plic, f?r? date de identificare (nume, prenume, clasa, ?coala, profesor coordonator). Aceste date vor fi scrise doar n fi?a de nscriere ce nso?e?te obligatoriu lucr?rile. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Echipa de organizare a proiectului este format? din cadre didactice ?i p?rin?i ai Eco-?colii Gimnaziale Mihai Eminescu, dar ?i din reprezentan?i ai institu?iilor partenere.

Responsabili de proiect:

Prof. dr. Marian haiducu director Eco-?coala Mihai Eminescu Pite?ti,

Prof. Sebastian Florescu, director adjunct Eco-?coala Mihai Eminescu Pite?ti,

Prof. Lavinia Elena Or??anu, coordonator de programe ?i proiecte educative

Prof. Miana Popa, ?ef catedr? limba ?i literatura romn? Eco-?c. M.Eminescu

Prof. Corina Dumitrescu, ?ef catedr? limbi moderne Eco-?coala Mihai Eminescu Pite?ti,

Inst. Carmen Ionescu, membru CA Eco-?coala Mihai Eminescu Pite?ti,

Se vor acorda:

 • Premiul Mihai Eminescu clasele V-VIII
 • Premiul Elena Marin clasele I-IV
 • Premiul I, Premiul II, Premiul III pentru fiecare sec?iune
 • Men?iuni pentru fiecare sec?iune de concurs (pn? la 25% din num?rul de elevi participan?i).

Pute?i desc?rca regulamentul concursului ?i fi?a de nscriere.

CONCURSUL DE CREA?IE MIHAI EMINESCU (15 IANUARIE 2010)

Click aici pentru a descarca manifestul concursului - prima pagina(download link)

Click aici pentru a descarca manifestul concursului - a doua pagina pagina(download link)

Click aici pentru a descarca rezultatele (download link)